JURIDISKA FÖRENINGENS PEDAGOGISKA PRIS ÅR 2020

page1image20711664
Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2020

Engagerad, pedagogisk och proffsig är ord som kännetecknar Tova Bennet. Hennes
undervisning håller hög kvalitet och det märks att hon brinner både för straffrätt och för
att hjälpa studenterna förstå ämnet, även när det blir svårt. Med tydlighet, lugn och god
struktur guidar hon studenterna genom brottsbegreppets alla faser och gör även de mest
komplicerade situationerna begripliga.

När covid-19 medförde att undervisningen behövde bedrivas på distans blev många
studenter oroliga för hur allt skulle bli, och om det skulle vara möjligt att lära sig straffrätt
på distans. Med tydlig information och kommunikation har hon, trots den oroliga
situationen, skapat ett lugn hos studenterna. Hennes engagerade liveföreläsningar har gett
studenterna förutsättningar att förstå, och till och med fascineras, av straffrätten. Genom
nya interaktiva moment i utbildningen som ”gissa brottet” och ”hur många av er har
egentligen läst BrB?” motiverar Tova studenterna att tänka fritt kring brott och straff.

Tovas engagemang, omtanke och lyhördhet för studenternas frågor bidrar till ett gott
studieklimat, såväl till vardags som i dessa svårare tider. Hennes pedagogiska skicklighet
och stora tålamod gör straffrätten tillgänglig på ett svårslaget sätt. Det är därför en stor ära
att tilldela Tova Bennet Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2020.

Ella Sjöbeck _______________________________________________ Emil Johansson

Ordförande _______________________________________________Vice ordförande

 

 

Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2020