Juridiska Föreningens Stadga, antagen av FUM 2015-09-22