Juridiska Föreningens verksamhetsplan 2016/2017, antaget av fullmäktige 20160920