Lysning av Juridiska Föreningens tjänstemannaposter

Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster för verksamhetsåret 14/15 attLysning av poster 20141111-page-001 väljas på fullmäktige den 8 december 2014.

Dissidenten

– Redaktör (2)

Som redaktör ges du möjlighet att leda arbetet med Juridiska Föreningens välrenommerade kårtidning Dissidenten och du ytterst ansvarig för tidningens löpande verksamhet.

Festmästeriet

– Clubmästare (1)

I egenskap av Clubmästare ges du möjlighet att tillsammans med resterande festmästeri planera och genomföra Juridiska Föreningens stora fester; novischfesterna, Höstfesten och den magnifika Vårbalen. Du blir även en del av JiA-kommittén 2015.

JiA-kommittén

– JiA-general (1)

Som JiA-general har du ansvar för att tillsätta och leda JiA-kommittén i dess arbete med att arrangera JiA-dagarna, Juridiska Föreningens arbetsmarknadsdagar och tillika JF:s i särklass största evenemang.

– Vice JiA-general (1)

Som Vice JiA-general leder du, tillsammans med JiA-generalen, JiA-kommitténs arbete med att arrangera JiA-dagarna.

Novischutskottet

– Ordförande (1)
– Vice Ordförande (1)

Novischutskottet anordnar Juridiska Föreningens fyra veckor långa novischperiod som är en välkomstverksamhet för de nya juriststudenterna varje termin. Utskottet leds av två novischförmän, ordförande och vice ordförande i utskottet, som tillsammans med presidiet planerar och sedan leder de olika aktiviteterna för perioden.

Näringslivsutskottet

– Vice Ordförande sponsorskap och marknadsföring (1)

I egenskap av vice ordf. sponsorskap och marknadsföring ges du, i samarbete med Juridiska Föreningens vice ordförande, det övergripande ansvaret för JF:s sponsarbete och annonsförsäljning. Du blir även en del av JiA-kommittén 2015 och kommer där inneha rollen som sponsansvarig.

Internationella utskottet

– Ordförande (1)
– Vice Ordförande (1)

Internationella utskottet är ansvarigt för Juridiska Föreningens kontakter med utländska juridiska studentföreningar och arrangerar aktiviteter som rör JF:s internationella samarbeten.

Skicka kandidaturen till valberedningen@jf.se senast den 21 november.
Frågor? Vänligen maila ordf@jf.se eller ring 046-188812.
——————————————————————————————————
You can now candidate for the following positions in Juridiska Föreningen for the
business year 2015. Election will be held on the 8th of December 2014.

Dissidenten

– Editor, (2)

The editors are responsible for Juridiska Föreningens union magazine and running the operations of it.

Festmästeriet

– Clubmästare (1)

Festmästeriet is the committee that arranges all the major parties for Juridiska
Föreningen and as clubmästare, you will be a part of the committee, that has the responsibility for these events.

JiA committee

– President (1)
– Vice President (1)

The President and VP are responsible for arranging the JiA week 2015.

The Novice Committee

– President (1)
– Vice President (1)

The committee arranges the Juridiska Föreningens novice month for the new students starting the law programme at the faculty of law.

The Corporate Relations Committee

– Vice President, Sponsors and marketing (1)

The VP is responsible for all the sponsorships and advertisement sales, as well be a part of the JiA committee 2015.

International Committee

– President (1)
– Vice President (1)

The committee is responsible for the Juridiska Föreningens contacts with overseas law unions and arranging activities regarding those collaborations.

Send your candidacy to valberedningen@jf.se before the 21st of November. Questions?
Please email ordf@jf.se or call 046-188812.

Leave a comment