Lysning av posterna till presidie och styrelse 2014/2015

Nu lyser Juridiska föreningen posterna till presidium, styrelse samt fullmäktiges talman och fullmäktigesekreterare för verksamhetsåret 2014/2015!

Sista dag att kandidera är fredagen den 28 mars och posterna kommer att väljas på valfullmäktige den 22 april. Skicka kandidaturen till valberedningen@jf.se

Lysning poster – presidie och styrelse 14-15

Leave a comment