top of page

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet ansvarar för Juridiska Föreningens kontakt med näringslivet genom att arrangera event i samarbete med företag, ordna med praktikplatser för medlemmarna samt hantera viss sponsring. I utskottet finns en ordförande med övergripande ansvar samt tre vice ordföranden med specifika ansvarsområden, närmare bestämt event, praktik och sponsring.

Utskottet erbjuder ofta besök hos och evenemang med olika byråer och företag. Det kan exempelvis röra sig om bowlingkvällar, frukostar, bruncher och middagar. En annan stor del av utskottets verksamhet är de uppskattade mentorskaps- och praktikprojekten. Dessa ger studenterna möjlighet att få en praktikplats eller en mentor inom sitt intresseområde och därigenom närma sig sitt framtida arbetsliv. Mentorerna kan vara både statligt och privat anställda och verksamma inom en rad olika rättsområden. Praktikplatserna är lagda framförallt under somrarna och brukar likaså uppvisa en stor bredd beträffande rättsområde.

Näringslivsutskottet finns till för att du som juridikstuderande ska ha en stimulerande företagskontakt och även för dig som aktiv i JF som vill arbeta med uppgifter som rör näringslivet. Hör av dig till utskottet om du tycker det är roligt att fixa och planera samt vill få kontakt med näringslivet, så kan du engagera dig genom att exempelvis hjälpa till på något event.
Kontakt
Ordförande och vice ordförande evenemang – naring@jf.se
Vice ordförande mentorskap – praktik@jf.se
Vice ordförande sponsring – pr@jf.se

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET 2024/2025

  • output-onlinepngtools (2)
  • output-onlinepngtools (1)
  • output-onlinepngtools
bottom of page