PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH
LIKA VILLKOR

JF:s plan för jämställdhet och lika villkor syftar till att beskriva och tydliggöra grundläggande värden, övergripande målsättningar och ansvarsfördelningen för JF:s arbete med jämställdhet och lika villkor. En gång per termin ska styrelsen avge en rapport om detta arbete till föreningens fullmäktige.
JF logga.png