top of page

Beslut av styrelsen avseende äskande ur potten ”Tjänstemän övriga kostnader”

Den 13 oktober 2021 beslutade Juridiska Föreningens styrelse att godkänna ett äskande ur potten ”Tjänstemän övriga kostnader” från utskottet JIPPO. Se nedan för fullständig motivering.

Beslut-av-styrelsen-avseende-äskande-ur-Tjänstemän-övriga-kostander-211013-signerat
.pdf
Download PDF • 175KB

.

Related Posts

See All

Comments


bottom of page