top of page

Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2021

Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2021


Daria Davitti är föreläsare på ett antal kurser och terminer men i nomineringen belyses särskilt hennes insats under fördjupningskursen ”Non-State Actors and Accountability in International Law”. Utöver att hon höll en mycket spännande, intressant och givande kurs i allmänhet så var hon väldigt stöttande och gjorde allt för att studenterna skulle känna sig involverade, intresserade och sedda under kursens gång.


Daria anordnade ett nytänkande delexamineringsmoment där studenterna fick redovisa ett valfritt ämne inom folkrätten. Under de spännande redovisningarna fick juriststudenterna vara kreativa och ”gå utanför ramen” genom att ta del av musik, spel och konstverk. Darias otroliga uppmuntran och stöd var fundamentalt för att de här redovisningarna blev så lyckade och hon såg personligen till att fixa priser för särskilda utmärkelser.


Utöver det akademiska så har Daria varit en fantastisk stöttepelare och coach som väglett sina studenter genom denna tredje termin av digital undervisning. Hon har aldrig varit mer än ett mejl eller samtal bort och verkligen ansträngt sig för studenternas välmående och trivsel under kursen.


Hennes pedagogiska insatser såväl som hennes inställning till lärarrollen utmärker sig som fenomenala. Det är därför en stor ära att tilldela Daria Davitti Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2021.Högaktningsfullt,


Samuel Hertsberg Åsander Alexandra Stakovska

Ordförande, Juridiska Föreningen Vice ordförande, Juridiska Föreningen

Liknande inlägg

Visa alla

Ansök till AG Advokats uppsatsstipendium!

Har du nyligen skickat in din uppsats eller ska skriva uppsats i höst? Ansök då till AG:s uppsatsstipendium! AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent so

Valresultat Fullmäktige 2024/2025

Resultatet från Juridiska Föreningens val till fullmäktige 2024/2025 är här! Med 447 röstande har ett nytt fullmäktige utsetts. Ett stort tack till alla fantastiska kandidater och till Valnämnden för

Commentaires


bottom of page