top of page

Kandidera till JF:s Fullmäktige 2023/2024

Det är äntligen dags att kandidera till Juridiska Föreningens fullmäktige 2023/2024!!


VAD ÄR OCH GÖR FULLMÄKTIGE?

Fullmäktige är Juridiska Föreningens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som väljs av föreningens medlemmar. Fullmäktige sammanträder normalt ungefär en gång i månaden för att diskutera föreningens allra största och viktigaste frågor.


Fullmäktige arbetar bland annat med att besluta om föreningens budget och verksamhetsplan som sätter ramarna för verksamheten i föreningen. Vidare fastslår fullmäktige i åsiktsprogrammet vilka frågor föreningen ska driva gentemot fakulteten i sin utbildningsbevakning.


Det åligger även fullmäktige att välja föreningens förtroendeposter, såsom styrelsen, tjänstemannakåren, valberedningen och valnämnden. Fullmäktige behandlar även inkomna motioner från ledamöter eller medlemmar och propositioner från styrelsen. Som exempel beslutade fullmäktige att inrätta ett nytt utskott Köksmästeriet för verksamhetsåret 2023/2024!


I enkla termer:

Fullmäktige är som JF:s riksdag. Den beslutar om vad föreningens verksamhet.


VARFÖR SKA DU SÖKA FULLMÄKTIGE?

Som fullmäktigeledamot har du rätt att ta upp de frågor och ärenden som du tycker är viktiga genom att lämna en motion till fullmäktige att behandla.


Genom att vara en del av fullmäktige kan du alltså påverka både juristutbildningen samt Juridiska Föreningen och den verksamhet som vi bedriver. Så kul!HUR GÅR VALPROCESSEN TILL?

Du kandiderar till fullmäktige under ansökningsperioden som är 20-28 februari. Din kandidatur består av en kort beskrivning av dig själv och varför du ställer upp i valet. Du ansöker genom ett Google formulär.


Känner du någon du anser skulle passa i rollen som fullmäktigeledamot kan du nominera hen att kandidera. Det gör du också via ett Google formulär.


Alla föreningens medlemmar har möjlighet att kandidera, oavsett termin eller tidigare erfarenhet!


Den 1 mars blir alla kandidaturer tillgängliga inför det kommande valet. Valet kommer hållas 14-16 mars. Valet är digitalt och du får rösta på upp till 10 kandidater. Din röst är hemlig.


Alla föreningens medlemmar är röstberättigade, så gör din röst hörd!


Den 17 mars räknas alla röster av såväl valsystemet som föreningens valnämnd. Valresultatet publiceras omedelbart därefter.


KANDIDERA:


NOMINERA:VIKTIGA DATUM

20–28 februari – Ansökningen är öppen

28 februari – Sista dagen att betala medlemsavgiften till Studentlund

1 mars – Kandidaturerna blir tillgängliga

14–16 mars – Röstningen är öppen

17 mars – Valresultatet publiceras


Liknande inlägg

Visa alla

Valresultat Fullmäktige 2024/2025

Resultatet från Juridiska Föreningens val till fullmäktige 2024/2025 är här! Med 447 röstande har ett nytt fullmäktige utsetts. Ett stort tack till alla fantastiska kandidater och till Valnämnden för

Комментарии


bottom of page