top of page

Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges kammarrätter och

är också Migrationsöverdomstol. Domstolen har ca 200 medarbetare

varav 140 är jurister. Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper

varav de största är migration, skatt och socialförsäkring. Andra vanliga

måltyper är begäran om allmän handling, socialtjänst och tvångsvård.

Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm.


Kammarrätten står till förfogande att ta emot en eller flera

uppsatspraktikanter i ca 10 veckor med början från februari/mars 2024.


Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens

verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är

huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare

efter muntlig föredragning. Du kommer att, på samma sätt som domstolens

fiskaler och föredragande jurister, handlägga och föredra mål för avgörande.

De mål som du får arbeta med kan styras utifrån det ämne som du avser att

behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med

anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde

vid antagning.


Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under

praktiken.


Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.


Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV och betyg från juristutbildningen ska

ha kommit in till kammarrätten med e-post på adressen

kammarrattenistockholm@dom.se senast den 31 oktober 2023.

Märk ansökan med diarienr KST 2023/311.


Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per

e-post. Eventuella frågor besvaras av administrativa fiskalen Johanna Pellby,

administrativajurister.kst@dom.se, 08-561 690 63.


Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page