top of page

PRESIDIUM

Presidiet består av Juridiska föreningens ordförande respektive vice ordförande. Presidiet ansvarar tillsammans med resten av styrelsen för den operativa ledningen av föreningen. Presidiet är dock till skillnad från resterande styrelseledamöter heltidsarvoderade. Det betyder att presidiet tar studieuppehåll under sin mandatperiod, som är ett år lång. Presidiet arbetar mycket tillsammans men har också uppdelade områden de ansvarar särskilt för.

ORDFÖRANDE

JF:s ordförande har särskilt ansvar för utbildningsbevakning och för att representera föreningen i officiella sammanhang. Sådana officiella sammanhang kan exempelvis vara möten med andra studentföreningar eller Juridiska fakulteten. Ordföranden kallar till och leder styrelsens sammanträden.
Hampus.jpg
Ordförande 2024/2025 Hampus Welin
Tel: 0703-555 299
Mail: ordf@jf.se

VICE ORDFÖRANDE

JF:s vice ordförande ansvarar särskilt för föreningens interna verksamhet. I detta arbete ingår ett ansvar för föreningens ekonomi, vilken ska rapporteras löpande om till fullmäktige och styrelse. Vice ordförande ansvarar också för samarbetet i Studentlundsavtalet, läs mer här.
Christian.jpg
Vice ordförande 2024/2025 Christian Steene
Tel: 0703-555 296
Mail: vice@jf.se
bottom of page