Presidium

.
 .
Presidiet består av Juridiska föreningens ordförande respektive vice ordförande. Presidiet ansvarar tillsammans med resten av styrelsen för den operativa ledningen av föreningen. Presidiet är dock till skillnad från resterande styrelseledamöter heltidsarvoderade. Det betyder att presidiet tar studieuppehåll under sin mandatperiod, som är ett år lång. Presidiet arbetar mycket tillsammans men har också uppdelade områden de ansvarar särskilt för.
Ordförande
JF:s ordförande har särskilt ansvar för utbildningsbevakning och för att representera föreningen i officiella sammanhang. Sådana officiella sammanhang kan exempelvis vara möten med andra studentföreningar eller Juridiska fakulteten. Ordföranden kallar till och leder styrelsens sammanträden.
.

..

Ordförande 2021/2022 Emmy Svensson
Vice ordförande
JF:s vice ordförande ansvarar särskilt för föreningens interna verksamhet. I detta arbete ingår ett ansvar för föreningens ekonomi, vilken ska rapporteras löpande om till fullmäktige och styrelse. Vice ordförande ansvarar också för samarbetet i Studentlundsavtalet, läs mer här.
.

 ..

Vice ordförande Rebecca Lindblad 2021/2022
..
.
.