Protokoll

Protokoll

Nedan finner du de senaste protokollen från utbildningsutskottets beredningsgrupps- och kursombudsmöten. 
Kursombudsmöten HT 2018

 JF Kursombudsmöte 2018-12-13

 JF Kursombudsmöte 2018-11-13

 
.
Beredningsgruppsmöten HT 2017
 

Protokoll kursombudsmöte 8

Protokoll kursombudsmöte 5

 Protokoll kursombudsmöte 4

Protokoll kursombudsmöte 2