Reglemente

Juridiska Föreningens reglemente reglerar dels sammansättningen på föreningens utskott, men även vad tjänstemännens uppgifter är. Reglementet ändras genom ett fullmäktigebeslut. Fullmäktige beslutade 2020-03-11 att tillfälligt ändra reglementet för perioden 2020-07-01 till 2020-06-30. Nedan finns därför två versioner av reglementet, ett med tillfälliga ändringar för den angivna perioden samt ett permanent.
.
.