II. Reglemente (20200311) med tillfälliga ändringar 20200701-20210630