Rösta fram Juridiska Föreningens fullmäktige 2019/2020

Rösta fram de 21 ledamöter som ska få ta beslut i Juridiska Föreningens högst beslutande organ, fullmäktige*, under verksamhetsåret 2019/2020. Du avgör vilka det blir! Samtliga kandidater hittar du uppe i receptionen på Juridicum, på JF samt här.

Nytt för i år är att all röstning kommer att ske elektroniskt via vår hemsida, val.jf.se. Hemsidan kommer att publiceras i anslutning till valet. JF:s medlemmar kommer dessutom få ett mail med en direktlänk till röstningen.

 

Utöver röstningen på distans kommer vi även finnas till hjälp i receptionen på Juridicum följande tider:

Tisdag 2 april kl. 12-14

Onsdag 3 april kl. 12-14

Torsdag 4 april kl. 12-14

 

Röstberättigad är varje medlem av Juridiska Föreningen i Lund, enligt fastställd röstlängd. Varje medlem har tio röster i valet.

 

Kom ihåg, din röst är viktig!

 

Frågor?

val@jf.se

* Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och består av 21 ledamöter. Som exempel på fullmäktiges åligganden så är det fullmäktige som bestämmer vilka frågor som föreningen ska driva gentemot fakulteten. Det är också fullmäktige som utser tjänstemän, beslutar om föreningens budget och behandlar andra omfattande ekonomiska och strategiska frågor.