RÖSTA FRAM JURIDISKA FÖRENINGENS FULLMÄKTIGE 2020/2021

Rösta fram de 21 ledamöter som ska få ta beslut i Juridiska Föreningens högst beslutande organ, fullmäktige*, under verksamhetsåret 2020/2021. Du avgör vilka det blir! Samtliga kandidater hittar du här.

All röstning kommer att ske elektroniskt via vår hemsida, val.jf.se. Hemsidan kommer att publiceras i anslutning till valet. JF:s medlemmar kommer dessutom få ett mail med en direktlänk till röstningen.

 

Röstningen kommer pågå 7 april till 9 april.

 

Röstberättigad är varje medlem av Juridiska Föreningen i Lund, enligt röstlängd fastställd den 17 mars. Varje medlem har tio röster i valet.

 

Kom ihåg, din röst är viktig!

 

Frågor?

val@jf.se

* Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och består av 21 ledamöter. Som exempel på fullmäktiges åligganden så är det fullmäktige som bestämmer vilka frågor som föreningen ska driva gentemot fakulteten. Det är också fullmäktige som utser tjänstemän, beslutar om föreningens budget och behandlar andra omfattande ekonomiska och strategiska frågor.