Sandra Ahrén tilldelas Juridiska Föreningens pedagogiska pris 2018

 

Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2018
Sandra Ahrén är en mycket uppskattad lärare som på ett tillgängligt och engagerande sätt undervisar i bland annat familjerätt, offentlig upphandling och konkurrensrätt. Som pedagog är Sandra tydlig, lyhörd och tålmodig, vilket gör att studenterna trivs i lärosalen och uppfattar ämnet hon lär ut som logiskt och lättillgängligt.
.
Sandras föreläsningar är välstrukturerade och pedagogiska, och studenterna upplever att hon hela tiden reflekterar över och förstår vad de behöver för att lära sig ämnet på bästa sätt. I sin strävan att fånga upp studenternas nyfikenhet lyfter hon fram bredare perspektiv som ökar förståelsen och skapar engagemang bland studenterna.
.
Studenterna ser Sandra både som en fantastisk lärare och som en stor förebild. Hennes trygga, tydliga och tillgängliga undervisning och sätt har för många studenter varit nyckeln till en väsentligt ökad studiemotivation och glädje att lära sig. Sandra visar på detta sätt i praktiken hur hårt arbete och omtanke kan göra all skillnad för studenternas lärande. Det är därför en stor ära att tilldela Sandra Ahrén Juridiska Föreningens pedagogiska pris år 2018.
.
För att se tidigare års vinnare, följ denna länk.