top of page

STADGA

Nedan kan du ladda ned JF:s stadga på svenska eller engelska. Stadgan är JF:s allra mest grundläggande dokument där bland annat föreningens grundvalar är definierade. Ändringar görs genom två likalydande beslut av fullmäktige, fattade under två olika verksamhetsår.
JF logga.png
bottom of page