Unik möjlighet att lyssna till Ruth Bader Ginsburg den 7 maj

Foto: Collection of the Supreme Court of the United States

Unik möjlighet att lyssna till Ruth Bader Ginsburg den 7 maj
Jubelhedersdoktor vid fakulteten

För 50 år sedan utsågs Ruth Bader Ginsburg, domare i Högsta domstolen i USA, till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten i Lund. Den 7 maj 2019 hedrar Juridiska fakulteten jubelhedersdoktor Ruth Bader Ginsburg med en ceremoni i Stockholm.

Ett begränsat antal studenter och personal ges möjlighet att delta vid ceremonin. Juridiska fakulteten kommer att lotta ut platserna.
De studenter som får en plats kommer att åka buss tur och retur till Stockholm och delta vid ceremonin i Stockholm (fakulteten står för resekostnaderna).

Anmäl ditt intresse på www.jur.lu.se/#!rbg senast den 24 april.

För mer information, kontakta kanslichef Helena Josefsson, tfn +46 46 222 10 95 eller e-post helena.josefsson@jur.lu.se

Jubilee Honorary Doctoral Degree Conferment Ceremony
Programme (starts at 14.00 PM)

Welcome
Dean of the Faculty of Law Mia Rönnmar
Chair of the Board of Lund University Ambassador Jonas Hafström

Presenting Jubilee Honorary Doctor
Professor emeritus Kjell-Åke Modéer

Faculty of Law Jubilee Honorary Doctoral Conferment Ceremony
Jubilee Honorary Doctor: U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg
Promotor: Professor Mats Tjernberg

Conversation
U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, Professor emeritus Kjell-Åke Modéer, Post-doctor Eleni Karageorgiou

Reception with refreshments
– – –