Uppsatsstipendium inom fastighets- och entreprenadrätt

AG Advokats nylanserade uppsatsstipendium, om 50 000 kronor, kommer på årlig basis att tilldelas den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom fastighets- eller entreprenadrätt. Stipendiet är dels avsett att för juriststudenter synliggöra AG Advokats rättsområden, dels att främja kunskapsutveckling och nytänkande inom juridiken som berör fastighets- och entreprenadbranschen. Nästa ansökningstillfälle är i början av 2021. Besök AG Advokats hemsida för mer information.

AG Advokats uppsatsstipendium