Utbildning

.
Fotograf Fredrik Huitfeldt
.
Eftersom Juridiska Föreningen är en studentkår är föreningens allra främsta uppgift utbildningsbevakning. Att vi utbildningsbevakar betyder att vi ständigt granskar utbildningen vid Juridiska fakulteten i Lund på både på grund- och avancerad nivå. Vi är ansvariga för att föra studenternas talan mot fakulteten i syfte att förbättra utbildningen och det sitter därför studentrepresentanter från JF i i princip alla beslutande och beredande organ på fakulteten. Representanterna arbetar hårt för att studenternas perspektiv, åsikter och klagomål ska nå fakulteten och berörda föreläsare på ett tydligt sätt.
Det är Utbildningsutskottet som tillsammans med JF:s ordförande har det främsta ansvaret för utbildningsbevakningen.
I åsiktsprogrammet fastställs JF:s åsikter i framförallt utbildningsfrågor. De primära frågorna kallas för prioriterade och angelägna frågor. Åsiktsprogrammet för varje verksamhetsår fastställs i september.
Kul att du vill påverka din utbildning och göra studietiden bättre för både dig själv och dina medstudenter! Det finns flera olika vägar att gå och här får du veta mer om dessa.
Har du några klagomål beträffande utbildningen, fakulteten eller något annat som vi kan hjälpa dig med? Meddela oss, så får vi chans att ta upp det. Du kan lämna klagomål och synpunkter enkelt och smidigt via vårt verktyg JF Klaga. Du väljer själv om du vill uppge ditt namn eller vara anonym. Vi vill veta precis allt – stort som smått – så tveka inte en sekund på att rapportera in om det är något du tycker borde förändras.