Valberedning

.
JF:s valberedning består av en ordförande och fyra ledamöter. Dess uppgift är att förbereda fullmäktiges val genom att föreslå vilka kandidater som bör väljas till exempelvis tjänstemannaposter.
.
.
.