Valberedningens nomineringar: Presidium, styrelse och fullmäktigepresidium 2022/2023

Juridiska Föreningens valberedning har det stora nöjet att nominera följande personer till förtroendeposter i Juridiska Föreningens presidium, styrelse och fullmäktigepresidium för verksamhetsåret 2022/2023 att väljas på fullmäktiges sammanträde tisdagen den 19 april. Motkandidaturer skickas till valberedningen@jf.se senast tisdagen den 12 april kl. 23:59.

 

Nomineringstext för ordförande finnas att läsa här.

Nomineringstext för vice ordförande finns att läsa här.