Valberedningens nomineringar – Styrelsen 2019/2020

Valberedningen har det stora nöjet att meddela nomineringarna för nästkommande verksamhetsårs Styrelse och Fullmäktigepresidium.
Valberedningens motivering till nomineringen av  Ordförande för Juridiska Föreningen finns att läsa här
Motiveringen till rollen som Vice ordförande för Juridiska Föreningen finns att läsa här