Valberedningens nomineringar – styrelsen 2020/2021

Juridiska Föreningens valberedning har det stora nöjet att nominera följande personer till förtroendeposter i Juridiska Föreningens styrelse och fullmäktigepresidium för nästkommande verksamhetsår att väljas på fullmäktiges sammanträde måndagen den 27 april. Motkandidaturer skickas till valberedningen@jf.se senast tisdagen den 21 april klockan 23:59.
Nomineringstext för ordförande finns att läsa Här.
Nomineringstext för vice ordförande finns att läsa här.