VALBEREDNINGENS NOMINERINGAR – STYRELSEN 2021/2022

JURIDISKA FÖRENINGENS VALBEREDNING HAR DET STORA NÖJET ATT NOMINERA FÖLJANDE PERSONER TILL FÖRTROENDEPOSTER I JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSE OCH FULLMÄKTIGEPRESIDIUM FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR ATT VÄLJAS PÅ FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 19 APRIL. MOTKANDIDATURER SKICKAS TILL VALBEREDNINGEN@JF.SE SENAST TISDAGEN DEN 13 APRIL KLOCKAN 23:59.
NOMINERINGSTEXT FÖR ORDFÖRANDE FINNS ATT LÄSA HÄR.
NOMINERINGSTEXT FÖR VICE ORDFÖRANDE FINNS ATT LÄSA HÄR.