Valnämnd

.
Valnämnden ansvarar för valet till fullmäktige och består av en ordförande och fyra ledamöter. Nämnden ordnar allt inför valet och tar in samt räknar rösterna.
 .
Val till fullmäktige sker i april.
..
.
.