VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

VIKTIG INFORMATION FRÅN JF ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Juridiska fakulteten har under måndagen den 16/3 fattat beslut om att undervisning från och med onsdagen den 18/3 successivt kommer att flyttas över till digitala plattformar med anledningen av coronaviruset. Juridiska Föreningens presidium står i kontinuerlig dialog med fakulteten för att säkerställa att överflytten görs på ett sätt som blir så bra för studenterna som möjligt. Juridiska Föreningen ingår även i de grupper på fakulteten som dagligen arbetar med hanteringen av coronaviruset för att företräda studenternas intressen i de utmaningar som följer av viruset. Särskilt fokus lägger Juridiska Föreningen på att utbildningens kvalitet ska bibehållas och att tydlig information ska kommuniceras till studenterna så snart beslut har fattats. Juridiska Föreningen vill så långt möjligt se att distansundervisningen resulterar i att schemalagda utbildningsmoment ersätts med likvärdiga digitala alternativ. Vi inser att de närmaste veckorna kommer bli en ansträngande övergångsperiod men har utifrån rådande förutsättningar goda förhoppningar om att fakulteten kommer vidta tillräckliga åtgärder för att upprätthålla utbildningens kvalitet. Fakulteten har annonserat att studenternas rättighetslista kan komma att behöva åsidosättas. Juridiska Föreningen har förståelse och respekt för att situationen är extraordinär men kommer naturligtvis arbeta för att frånsteg från rättighetslistan görs i så liten utsträckning som möjligt och att påverkan för studenterna minimeras.

Mot bakgrund av att Juridiska fakulteten flyttat sin undervisning till distansundervisning, men också med anledning av regeringens rekommendation att studenter vid universitet och högskolor uppmanas studera hemifrån, har Juridiska Föreningen beslutat att från och med imorgon onsdag den 18/3 stänga lunchverksamheten. Juridiska Föreningens lokaler är inte heller öppna för studier eller annat umgänge utöver interna event. Samtliga event bedöms individuellt och hanteras i dialog med berört utskott. Ny bedömning kommer att göras i takt med att läget förändras. Vi meddelar er så snart vi öppnar upp lunchverksamheten och studieplatserna igen. Vissa delar av den interna verksamheten fortsätter, beslut kommer att fattas i dialog med berörda utskott och information kommer att kommuniceras via respektive styrelsekontakt.

Om ni har frågor, synpunkter eller funderingar angående Juridiska Föreningens hantering av situationen är ni alltid välkomna att kontakta oss via mail på jf@jf.se eller via våra anonyma formulär JF Tipsa/JF Klaga som ni hittar på vår hemsida www.jf.se/tipsa eller www.jf.se/klaga.

Bästa hälsningar,

Juridiska Föreningens Styrelse