top of page

FULLMÄKTIGE


Fullmäktige (FUM) är Juridiska Föreningens högsta beslutande organ. Det består av 21 ledamöter och sammanträder normalt ungefär en gång i månaden. Det åligger fullmäktige att utse bland annat föreningens styrelse, tjänstemän, valberedning och valnämnd. Fullmäktige utser också föreningens representanter i externa organ exempelvis på fakulteten. JF:s styrdokument fastställs av fullmäktige, liksom den årliga budgeten. Som du märker ligger alltså alla föreningens allra viktigaste frågor på fullmäktiges bord, och diskussionerna i organet kan bli långa.

Val till fullmäktige sker i april. Som medlem i JF har du rätt att rösta i valet samt ställa upp som kandidat.


 
Självklart kan du som medlem i Juridiska Föreningen få fullmäktige att ta upp frågor eller ärenden du tycker är viktiga. Det finns två sätt att göra detta på. Dels kan du gå via fullmäktiges ledamöter, för att se om någon av dessa vill lämna en motion å dina vägnar. Dels kan en grupp om tio (10) st medlemmar lämna en motion tillsammans som det då åligger FUM att behandla.

Motioner skickas till föreningens styrelse (enklast via mail till
ordf@jf.se) och ska vara styrelsen tillhanda senast tio (10) arbetsdagar innan ordinarie fullmäktigesammanträde.

Datum för årets fullmäktigesammanträden publiceras så fort de är fastställda. Datum för fullmäktiges sammanträden höstterminen 2022:
20 september
18 oktober
16 november
6 december


Kallelse till sammanträden ska anslås på föreningens anslagstavla senast sju vardagar innan mötet. Föredragningslista ska anslås på anslagstavlan senast tre dagar före mötet. Protokoll ska hållas tillgängliga på föreningens expedition samt hemsida senast fem dagar efter det att protokollet justerats, dock senast tio arbetsdagar efter sammanträdet.
 

 1. Rebecca Lindblad

 2. Ellen Palmgren

 3. Alexander Ekman

 4. Viktor Lundberg

 5. Lisa Person

 6. Karl Hugo Fjellström

 7. Christian Steene

 8. Vilma Henricsson

 9. Sofie Svanberg

 10. Sara Egelberg

 11. Hilma Meiby

 12. Ebba Ståhlgren

 13. Izabella Bugsby de la Varga

 14. Iris Ehrengren

 15. Ronja Fallahy

 16. Lucas Chojnacki Berglund

 17. Hampus Thelander

 18. Isabelle Ivarsson

 19. Hampus Welin

 20. Clara Granlund

 21. Axel Alqvist

Allmänt om fullmäktige
Hur kan jag påverka?
Kallelse, fördragningslista och protokoll
Fullmäktiges ledamöter för verksamhetsåret 2022/23

FULLMÄKTIGEPRESIDIET 2022/2023

 • output-onlinepngtools (1)
 • output-onlinepngtools
bottom of page