top of page

JF KLAGA

I syfte att på en mer fullständig nivå hantera synpunkter på både utbildningen samt föreningens verksamhet finns JF klaga. Där kan du anonymt rapportera in dina synpunkter som sedan kan komma att tas upp i antingen utbildningsutskottet eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

Alla klagomål är fullständigt anonyma, om du inte väljer att ange dina kontaktuppgifter. Att rapportera in ett klagomål från en student bidrar till att skapa transparens och överblick över hela situationen på Juridiska Fakulteten och Juridiska Föreningen. Ett klagomål kan vara allt från en mindre schemamiss till en grov kränkning. Genom att rapportera in ett klagomål hjälper du Juridiska Föreningen att se trender bland lärare och kurser som kan förebyggas eller anmälas. Glöm inte att rapportera in brister även om dessa är lösta för att bidra till den viktiga överblicken. Det är enbart ordförande för Juridiska Föreningen som kommer ha tillgång till svaren och dessa uppgifter kommer inte användas utan tillåtelse av den som gör anmälan och frivilligt lämnar sina kontaktuppgifter sist i formuläret. För mer om hur Juridiska Föreningen hanterar personuppgifter, se här. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.
Har du tips i stället för klagomål? Vänd dig då till oss via vårt verktyg JF Tipsa.
bottom of page