top of page

OM JF

Juridiska Föreningen (JF) är juriststudenterna vid Juridiska fakulteten i Lunds studentkår. Som studentkår värnar vi dina intressen under studietiden framförallt på tre olika sätt: vi bevakar juristutbildningen, för att säkerställa att den håller hög standard och ständigt blir bättre, vi ger dig tillfälle att möta och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare och inspirerande förebilder och vi ger dig chansen att delta på massor av sociala tillställningar såsom sportevenemang, fester, spex, sittningar och mycket, mycket mer.

Juridiska Föreningen grundades redan år 1884. Vid grundandet var JF enbart en social sammanslutning. Även om dess verksamhetsområde med åren förändrats och utökats finns fortfarande en bred social verksamhet kvar. I och med avvecklandet av den samlade Lunds studentkår 1996 kom JF till att utgöra en av de nya fakultetskårer som ersatte den gamla kåren.
JF logga.png
bottom of page