top of page

INFORMATIONSUTSKOTTET

Juridiska Föreningens informationsflöde sköts av Informationsutskottet. Nyhetsbladet Jurifaxen distribueras en gång i månaden i syfte att informera våra medlemmar om vad som händer i föreningen och vad de kan ta del av för aktiviteter. Informationsutskottet ansvarar även för designen av föreningens hemsida och hjälper alla utskott med sin marknadsföring. Utskottet är också ansvariga för att fotografera på alla de olika ”happenings” som händer i JF:s regi. Alla medlemmar med intresse för media är hjärtligt välkomna att engagera sig i detta utskott!

INFORMATIONSUTSKOTTET 2023/2024

  • output-onlinepngtools (2)
  • output-onlinepngtools (1)
  • output-onlinepngtools
bottom of page