top of page

KURSOMBUD

Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna och dina representanter som student. Det ska som utgångspunkt finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet, och två kursombud per masterprogram och år.


Ett kursombuds främsta uppgift är att fånga upp sina medstudenters åsikter om terminen respektive masterprogrammet de läser. Dessa åsikter ska sedan framföras till aktuellt lärarlag, företrädesvis på en s.k. kurskonferens där representanter från lärarlaget, kursombuden samt en tjänsteman från utbildningsutskottet normalt deltar.

Kursombuden deltar också på de kursombudsmöten som hålls på JF ungefär en gång i månaden. Här rapporterar kursombuden in vad som skett på respektive termin. På mötena deltar JF:s styrelse och utbildningsutskott, och chans ges att bolla de ärenden ombuden handskas med för tillfället. Ibland bjuds också externa gäster från exempelvis universitetet, fakulteten eller andra organisationer in för att hålla kortare föredrag för ombuden om relevanta ämnen.


Det finns fler sätt du kan påverka din utbildning förutom att vara kursombud, läs mer här.

Vad gör ett kursombud?

KURSOMBUD HT22

T3

Aileen Potter

Mi Holmqvist Åberg

William Löfgren

Lovisa Henriksson

 

T4

Linnea Jakobsson

Linnea Sitell

Maja Bodin

Jacob Eveson

T1

Sandra Söderqvist

Fride Lorentzon

Elin-Sofie Wahndahl

Vendela Pfannenstill

T2

Emma Håkansson

Leandra Gashi

Fabian Vukic

Elliot Berggren

T5

Nils-Anton Ström

Isabel Maria González Södersten

Love Pilström

T6

Donart Topalli

Josephine Svensson

Elif Gunes

Victor Lagrelius

Nedan finner du de senaste protokollen från utbildningsutskottets kursombudsmöten.
Kursombudsmöten HT22
2022-09-26
2022-10-20
2022-11-22


Kursombudsmöten HT21
2021-10-21
2021-09-16


Kursombudsmöten VT21
2021-05-20
2021-04-20
2021-03-23
2021-02-24
2021-01-27


Kursombudsmöten HT20
2020-12-16
2020-11-17
2020-10-20
2020-09-16


Kursombudsmöten VT20
2020-05-06
2020-02-27
2020-01-29


Kursombudsmöten HT19
2019-12-18
2019-11-26
2019-10-30
2019-09-26


Kursombudsmöten VT19
2019-05-13
2019-02-06


Kursombudsmöten HT18
2018-12-13
2018-11-13
2018-10-15
2018-09-17


Kursombudsmöten HT17
2017-12-07
2017-11-08
2017-10-16
2017-09-21
Protokoll
bottom of page