top of page

KURSOMBUD

Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna och dina representanter som student. Det ska som utgångspunkt finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet, och två kursombud per masterprogram och år.


Ett kursombuds främsta uppgift är att fånga upp sina medstudenters åsikter om terminen respektive masterprogrammet de läser. Dessa åsikter ska sedan framföras till aktuellt lärarlag, företrädesvis på en s.k. kurskonferens där representanter från lärarlaget, kursombuden samt en tjänsteman från utbildningsutskottet normalt deltar.

Kursombuden deltar också på de kursombudsmöten som hålls på JF ungefär en gång i månaden. Här rapporterar kursombuden in vad som skett på respektive termin. På mötena deltar JF:s styrelse och utbildningsutskott, och chans ges att bolla de ärenden ombuden handskas med för tillfället. Ibland bjuds också externa gäster från exempelvis universitetet, fakulteten eller andra organisationer in för att hålla kortare föredrag för ombuden om relevanta ämnen.


Det finns fler sätt du kan påverka din utbildning förutom att vara kursombud, läs mer här.

Vad gör ett kursombud?

KURSOMBUD VT24

T3

Leith Al-Sheesh

Matilda Bergvall
Mathilda Linderum

Mira Trygg

T4

Sandra Söderqvist

Fride Lorentzon

Elin-Sofie Wahndahl

Vendela Pfannenstill

T1

Elsa Gustafsson

Tilda Nouwt

Emelie Resman

Alva Winblad

T2

Patris Ghazanfari

Anna Ghebreigziabher

Alma Karlsson Strömberg

Emilia Nilsson

T5

Leandra Gashi

Emma Håkansson

Petter Lindholm

Fabian Vukic

 

T6

Mi Holqvist Åberg

William Löfgren

Aileen Potter

MEB 1

Chanda Shaukat

Luca Anna Deruyck

Elias Ståhl

MEB 2

Saida Abbasli

Annika Juntunen

MIHR 1

Francesca Recht

Mariia Klius

Xoan Alcalde Bermúdez

 

MIHR 2

Fredrika Blume

Arsen Markiv

Fördjupningskurser

Teodora Berakovic

Emelie Berggren

Ingvild Reinskou Blaker

bottom of page