top of page

KURSOMBUD

Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna och dina representanter som student. Det ska som utgångspunkt finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet, och två kursombud per masterprogram och år.


Ett kursombuds främsta uppgift är att fånga upp sina medstudenters åsikter om terminen respektive masterprogrammet de läser. Dessa åsikter ska sedan framföras till aktuellt lärarlag, företrädesvis på en s.k. kurskonferens där representanter från lärarlaget, kursombuden samt en tjänsteman från utbildningsutskottet normalt deltar.

Kursombuden deltar också på de kursombudsmöten som hålls på JF ungefär en gång i månaden. Här rapporterar kursombuden in vad som skett på respektive termin. På mötena deltar JF:s styrelse och utbildningsutskott, och chans ges att bolla de ärenden ombuden handskas med för tillfället. Ibland bjuds också externa gäster från exempelvis universitetet, fakulteten eller andra organisationer in för att hålla kortare föredrag för ombuden om relevanta ämnen.


Det finns fler sätt du kan påverka din utbildning förutom att vara kursombud, läs mer här.

Vad gör ett kursombud?

KURSOMBUD VT23

T3

Emma Håkansson

Leandra Gashi

Fabian Vukic

Elliot Berggren

T4

Aileen Potter

Mi Holmqvist Åberg

William Löfgren

Lovisa Henriksson

T1

Fredrik van Dijkman

Anton Waldau

Matilda Bergvall

Leith Al-Sheesh

Mathilda Linderum

Mervenur Kaymaz

T2

Sandra Söderqvist

Fride Lorentzon

Elin-Sofie Wahndahl

Vendela Pfannenstill

T5

Linnea Jakobsson

Linnea Sitell

Maja Bodin

Jacob Eveson

 

T6

Nils-Anton Ström

Isabel Maria González Södersten

Love Pilström

bottom of page