top of page

DOLU§PEXET

Vill du uppleva en gemenskap av sällan skådats lag ska du ansluta dig till ett av Juridiska Föreningens största utskott, Dolu§pexarna. Spex är en anrik Lundensisk studenttradition och kan lättast beskrivas som komedins och musikalens älskvärda kärleksbarn. Dolu§pexet är ett spektakel där skådespelare tillsammans med musiker, dekorbyggare, dansare, smink & kostym samt Culpakören skapar en rolig show med både allmängiltiga och typiska juristskämt. Dessutom har Dolu§pexet egna sektioner för ekonomi och marknadsföring samt ett eget Sexmästeri, som anordnar legendariska Dolu§pexar-kickoffer, sittningarna och den obligatoriska Kick Outen (som sker först efter spexets genomförande). Alla festligheter toppas självklart av spexveckan, då föreställningarna sker i AF-borgen. Förra Dolu§pexet drog fulla hus på samtliga föreställningar och var mycket uppskattat av jurister och andra studenter. Dolu§pexet är för alla som vill ta del av en laganda lite utöver det vanliga och det finns inga hinder för vad du kan göra i Dolu§pexet. Dolus välkomnar alla!

SPEXLEDNINGEN 2023/2024

  • output-onlinepngtools (2)
  • output-onlinepngtools (1)
  • output-onlinepngtools
bottom of page