top of page

UTBILDNING

Eftersom Juridiska Föreningen är en studentkår är föreningens allra främsta uppgift utbildningsbevakning. Att vi utbildningsbevakar betyder att vi ständigt granskar utbildningen vid Juridiska fakulteten i Lund på både på grund- och avancerad nivå. Detta gör vi så att Lunds juriststudenter ska få en så bra  utbildning och studietid som möjligt. Vi är ansvariga för att föra studenternas talan mot fakulteten i syfte att förbättra utbildningen och det sitter därför studentrepresentanter från JF i i princip alla beslutande och beredande organ på fakulteten. Representanterna arbetar hårt för att studenternas perspektiv, åsikter och klagomål ska nå fakulteten och berörda föreläsare på ett tydligt sätt.

Nedan kan du klicka dig vidare för att få veta mer om vårt utbildningsbevakande arbete och hur du som vill kan bidra!
bottom of page