top of page

JIPPO

JF:s Interna PartyPrissarOrganisation, JIPPO, är det utskott som arrangerar JF:s interna aktiviteter och festligheter. De ser till att alla som engagerar sig inom JF får något tillbaka. Med bl.a. storslagna aktivafester och kick-offer utgör de, utöver all meriterande erfarenhet och vänner för livet, belöningen för allt gediget arbete som läggs ner i vår eminenta förening. JIPPO finns till för både dig som tjänsteman och dig som på något annat sätt engagerat dig i JF:s verksamhet. Som aktiv i JIPPO lär du snabbt känna alla föreningens engagerade studenter och får vara med om en mängd galna upptåg. JIPPO är mittpunkten i föreningen och verkar som klistret mellan utskotten, styrelsen och presidiet.

JIPPO 2023/2024

  • output-onlinepngtools (2)
  • output-onlinepngtools (1)
  • output-onlinepngtools
bottom of page