top of page

ORGANISATION

JF:s organisation är uppbyggd på följande sätt.
Fullmäktige är JF:s högsta beslutande organ och fattar beslut i föreningens alla viktigaste frågor. Det består av 21 ledamöter som väljs av föreningens medlemmar för varje verksamhetsår.
 
Styrelsen är föreningens verkställande organ och består av åtta personer: sex ledamöter samt föreningens presidium. Presidiet består av en ordförande och en vice ordförande som båda arbetar på heltid.
 
JF har runt 60 tjänstemän varav de flesta är organiserade i utskott men det finns även två stycken fristående tjänstemän som inte är organiserade i utskott.
 
JF:s inspector och proinspector är två seniora medlemmar som har en rådgivande roll i alla de viktigare frågor föreningen ställs inför. Likaså är seniorskollegiet ett rådgivande organ i alla viktigare frågor som består till stor del av före detta presidialer. 
 
Valnämnden är det organ som arrangerar JF:s fullmäktigeval medan valberedningen bereder alla kandidater som söker tjänstemannaposter på JF.
JF logga.png
bottom of page