top of page

INSPECTORER

JF:s inspectorer är två seniora JF-medlemmar som har en rådgivande roll i alla de viktigare frågor föreningen ställs inför. Föreningens inspector ska ha anknytning till juridiska fakulteten och på så vis utgöra en länk mellan fakulteten och JF. Proinspectorn bidrar på motsvarande sätt genom att utgöra en länk mellan näringslivet och JF. Båda inspectorer är mycket kunniga om Juridiska föreningen, studentlivet och universitetsvärlden i stort och är verkligen ovärderliga för föreningen.
 

Inspectorerna kontaktas lättast via mejl.

Inspector Vilhelm: inspector@jf.se

Proinspector Cecilia: proinspector@jf.se

NUVARANDE INSPECTORER

bottom of page