top of page

STUDENTLUND

studentlund.png
Varför ska jag blir medlem?

Studentlund är ett medlemskap som består av de så kallade ”tre benen” som utgörs av nationer, Akademiska Föreningen och studentkårerna. Detta medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig många möjligheter att utveckla dig själv och få värdefulla kunskaper och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna. Medlemskapet i Studentlund gör dig till medlem i en nation, din kår samt Akademiska föreningen. Medlemskapet ger dig tillgång till allt det som gör Lund till en fantastisk stad att studera i.

Här kan du läsa mer om vad varje ben har att erbjuda!


Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar och nattklubbar, men kompletteras bland annat av idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier och bostäder. För att få tillgång till en specifik nations boende så krävs att du är medlem i just den nationen.

Akademiska Föreningen (AF) är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att erbjuda stödfunktioner och lokaler i AF-borgen möjliggörs det för föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv. AF-borgen är studenternas hus som dagtid bland annat erbjuder studieplatser i Café Athen. Kvällstid är AF-borgen centrum för många av de aktiviteter som AF:s utskott och föreningar arrangerar.

AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder. De närmare 6000 bostäderna hyrs enbart ut till studenter och gör AF bostäder till Lunds största studentbostadsföretag.

Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.Nya medlemmar: När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem på www.studentlund.se. Mer information om hur registrering går till och hur medlemsavgiften betalas, hittar du här: www.studentlund.se/studentlund/mitt-medlemskap/. Du kan endast bli medlem när du tillhandahållit ett giltigt antagningsbesked.

Nuvarande medlemmar: Du som redan är medlem i Studentlund förnyar ditt medlemskap genom att bara betala din hemskickade terminsräkning. Du kan även betala med kort via:
http://www.studentlund.se/studentlund/bli-medlem/.

Om du har frågor om din räkning, kontakta i första hand din nation.

Ifall du har en ny adress kan du ändra den via 
www.studentlund.se. Du kan också kontakta din studentkår eller nation.

Undantag: Studenter vid Lunds universitet vars utbildning ges vid annan ort än Lund, distansstudenter samt studenter som åker på utbytestermin från Lunds universitet har möjlighet att teckna medlemskap i enbart studentkår eller i nation och AF.
Vad gör nationerna, Akademiska Föreningen (AF) och studentkårerna?
Hur blir jag medlem?
bottom of page