top of page

STYRELSE

Juridiska Föreningens styrelse består av föreningens presidium och ytterligare sex ledamöter och är föreningens operativa organ. Det innebär att det åligger styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för den yttersta ledningen av föreningen. I praktiken kan detta inbegripa väldigt varierande arbetsuppgifter. Ena dagen sitter styrelsen och för långa diskussioner om föreningens struktur och organisation eller samarbetsorganisationer, andra dagen lagar de lunch åt föreningens medlemmar eller slår in julklappar åt tjänstemännen. Styrelsen är vidare ansvarig att föreningens Plan för jämställdhet och lika villkor implementeras i hela föreningens verksamhet.

Styrelsen sammanträder normalt en gång i veckan. Ledamöternas inbördes ansvarsområden är inte bestämda i förväg utan delas upp efter förmåga och intresse.
Kontakta oss via styrelsen@jf.se

STYRELSELEDAMÖTER 2023/2024

bottom of page