top of page

Valberedningens nomineringar till Presidiet

Nedan följer valberedningens nomineringar till posterna Ordförande och Vice ordförande för verksamhetsåret 2023/2024.


Nomineringstext ordförande
.pdf
Download PDF • 10KB

Nomineringstext vice ordförande
.pdf
Download PDF • 81KBbottom of page