top of page

SENIORSKOLLEGIET

Seniorskollegiet (seniors) är ett rådgivande organ som sammanträder ungefär två gånger per termin. Det består av föreningens inspector, proinspector, de två föregående verksamhetsårens presidium, föreningens sittande presidium, föreningens arkivarie samt åtta medlemmar, s k seniorer, vilka utses enligt stycket nedan.

Fyra seniorer utses av fullmäktige på en mandatperiod om två år. Resterande fyra seniorer utses i särskild ordning genom val av presidiekollegiet, som består av Juridiska Föreningens tidigare presidium från 1996 och framåt samt kårbildare.

Seniorskollegiet ska behandla frågor rörande stadgeändringar, stora investeringar, stora verksamhetsförändringar, val av inspector samt övriga frågor av stor vikt. Syftet med seniors är att främja kontinuiteten i föreningen och stötta föreningens sittande styrelse.
JF logga.png
bottom of page