top of page

Ellika Sevelin tilldelas Juridiska Föreningens pris för särskilt utmärkande insatser gentemot studenterna!

Juridiska Föreningens fullmäktige har på sitt sammanträde den 21 maj 2024 beslutat att tilldela Juridiska Föreningens pris för särskilt utmärkande insatser gentemot studenterna till universitetslektor Ellika Sevelin.


Nomineringen som har inkommit är följande:

"Till detta pris vill jag nominera Ellika Sevelin för att hon alltid har studenternas perspektiv i åtanke och anstränger sig för att deras röst ska bli hörd. Främst vill jag lyfta de gånger hon tagit kontakt med JF för att få in studentperspektivet i frågor, innan frågan ska upp till beslut. Hon ger alltid studenterna en plats vid bordet, och uppmuntrar dem att dela med sig av sitt perspektiv. Hon lyssnar också alltid in de åsikter som lyfts, och inkorporerar det i sitt arbete.

 

Under sin tid som studierektor har Ellika gjort ett särskilt bra arbete med att förbättra situationen för studenterna. Hon har tagit sitt arbete på största allvar, och gjort allt i sin makt för att förbättra studenternas studiesituation. I kvalitetsutvärderingen av juristprogrammet som genomfördes under tiden Ellika var studierektor såg hon till att studenterna var en aktiv del i genomförandet. Den åtgärdsplan som sedan utarbetades efter de externa granskarnas och självvärderingens resultat var hon väldigt drivande i. Åtgärdsplanen är både ambitiös och positiv för studenterna, och Ellika lyssnade in de åsikter studenterna lyfte under arbetets gång. När universitetsledningen på kvalitetsdialogen ställde frågan om den ambitiösa åtgärdsplanen skulle gå att genomföra rådde det inga tveksamheter från Ellikas håll att samtliga åtgärder kommer kunna genomföras. Hon har som studierektor varit initiativtagande och ambitiös, och inte sett hinder utan istället kommit på lösningar även i svåra tider, och studenterna har alltid varit en självklar del av det arbetet.

 

Att ha en person som ser och lyfter studenterna i sitt arbete med en sådan självklarhet, och som studierektor bidrog så mycket till insatser som är till gagn för studenterna, förtjänar att premieras. Därför tycker jag att Ellika Sevelin bör tilldelas JF:s pris för särskilt utmärkande insatser gentemot studenterna."


Priset kommer officiellt delas ut på examenshögtiden den 14 juni.


Stort, stort grattis Ellika!
Liknande inlägg

Visa alla

G&D söker associates med start våren 2025!

Som associate på Gernandt & Danielsson ger vi dig möjligheten att snabbt accelerera i din roll som rådgivare. Är du i slutet av dina studier, eller har du redan erhållit en juristexamen? Sök tjänsten

Uppsatspraktik Kilpatrick hösten 2024

Är du nyfiken på hur det är att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå? Nu söker vi fyra juriststudenter som vill göra uppsatspraktik hos oss under hösten 2024. Om Kilpatrick Kilpatrick är en amerika

Comentários


bottom of page