top of page

Debatt: Systembolagets vara eller icke vara

Internettjänsten Winefinder, som möjliggör privat import av alkohol, förlorade nyligen mot Systembolaget i Patent- och marknadsdomstolen efter att ha anklagats för vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen och alkohollagen. Just nu fortsätter fallet i Patent- och marknadsöverdomstolen efter överklagan. Rättsfallet väcker mer fundamentala frågor än vilken marknadsföring som man får syssla med eller ej. Ska Systembolaget ens finnas, hör monopol hemma i det tjugoförsta århundradet?


Åsikterna är skribenternas egnaALKOHOLMONOPOLET – KOLLEKTIVISTERNAS FLAGGSKEPP

Av: Anton Novak, Moderata studenter


Sedan 1800-talet har svenskarnas tillgång till alkohol reglerats. Brattsystemet, även känt som motboken, trädde i kraft 1919. Ett system som var lika ojämlikt som det var förkastligt. Inkomst, kön och samhällstillhörighet styrde mängden alkohol någon fick lov att förtära. Män och kvinnor skulle veta sin plats, då staten ansåg sig veta bättre än individerna själva.


Redan 1955 påbörjades en liberalisering av alkoholtillgången då motboken ersattes av det vi idag känner till som Systembolaget. Ordet liberalisering får man ta med en nypa salt, för oavsett om dagens Systembolag en gång i tiden kunde framstå som nyliberal så är det fortfarande en inskränkning av individens frihet.


I finansdepartementets rapport ”Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel” från 2019 så framgår det att Systembolaget inte haft den effekt man hoppats på. Istället har alkoholkonsumtionen ökat under de tre senaste decennierna. Rapporten visar att både alkoholskatten och monopolet haft en begränsad effekt för att minska konsumtionen. En liknande trend har vi sett under 2020, vilket var ett rekordår för Systembolaget. Försäljningsintäkter ökade då med 14 procent.


I grund och botten är frågan om monopolet en frihetsfråga. Jag hade kunnat raljera i all oändlighet om monopolets ineffektivitet och varför det bör avskaffas, men att verka för en avveckling av monopolet ska inte enbart betraktas som en fråga om alkohol. Frågan är betydligt större än så. Liberalism handlar om individens rätt till självbestämmande, något som tas ifrån individen när dennes liv regleras.


Alkoholens negativa hälsoeffekter är det inte många som missat och det är inte heller något man ska sticka under stolen med. Däremot har även socker och kött negativ inverkan på hälsan, betyder detta att även dessa ska förbjudas? Det finns onekligen en del som hyser den åsikten, men någonstans måste individer tillåtas ta sitt eget ansvar och anförtros med att fatta egna beslut.


I Sverige har vi blivit indoktrinerade att folkhälsan kommer rasera samma sekund Systembolaget bommas igen. Detta stämmer givetvis inte. Det räcker att blicka ned mot kontinenten så märker man snabbt att allt inte står i brand, eller att dekadens och förfall härjar fritt. Tvärtom, i exempelvis Frankrike dricks det mer alkohol än i Sverige men medellivslängden är densamma.


Det är ingen lösning att inskränka befolkningens frihet för att skydda en minoritet som lätt riskerar att hamna i beroende. Dessa individer hade egentligen varit i större behov av sociala insatser än den symbolpolitik vi kallar Systembolaget. Idag finns det mer än dubbelt så många Systembolag som McDonalds och butiken har öppet majoriteten av veckans dagar. Tillgången till alkohol råder det således ingen brist på.


Allt eftersom har den strikta alkoholpolitiken börjat luckras upp. Systembolaget spelar ut sin roll allt mer för var dag som går. Nyligen pratades det om att sänka priset på vissa ölsorter i sortimentet för att kunna konkurrera med gränshandeln. Nätförsäljning av alkohol har på allvar börjat vinna mark och konkurrerar med Systembolagets monopol. En trend som visar på att konsumenterna på allvar börjar tröttna på monopolet.


Frihet under ansvar är ett klassiskt borgerligt uttryck som sammanfattar denna artikel. Syftet med frihet är att om man vill äta skräpmat, röka eller ha en ohälsosam livsstil, så har man all rätt att göra det. Detta hindrar däremot inte att man informerar om dess negativa hälsoeffekter, men om allt som är farligt för en ska förbjudas så finns det inte mycket som gör livet värt att leva.


I Sverige har vi näst intill en pervers tilltro till att allt staten gör är till vårt bästa. Statliga regleringar påverkar dock individer olika. Staten får inte glömma att dess medborgare inte tillhör en kollektiv grå massa, utan består av fritt tänkande individer. Trots den våg av liberaliseringar vi ser inom vissa områden så glömmer dessa kollektivister ibland bort att individer är förmögna att fatta egna beslut. Kollektivisterna har beslutat att vi inte kan köpa vin efter ett visst klockslag och nyligen blev det förbjudet att röka utomhus, vad blir nästa steg?


 

REPLIK

Av: Eric Tegnander, S-studenter


Låt oss börja med att konstatera ett faktum: Systembolaget är väldigt populärt.


För en del människor, kanske framförallt moderata studenter, kan det här vara lite svårt att ta in, så låt mig utveckla resonemanget något. Ungefär 75% av svenskarna är för Systembolagets detaljhandelsmonopol. Systembolaget är det företag i Sverige som svenskarna har störst förtroende för. IKEA och Volvo i all ära, men vi svenskar litar mest på Bolaget. Vidare är kundnöjdheten väldigt hög och så sent som 2019 utsågs man till Sveriges bästa serviceföretag. Dessutom går Bolaget med vinst år efter år.


De fakta vi har att förhålla oss till verkar med andra ord inte ha tagit hänsyn till Anton Novaks känsla av att “konsumenterna på allvar börjar tröttna på monopolet”. Folket gillar det, det kostar inte staten något och dessutom gör det samhället lite bättre. Ändå har Systembolagets gröna skyltar blivit något av ett rött skynke för många på högerkanten. Varför, kan man egentligen undra? Det är faktiskt lite oklart, men en orsak är förmodligen att Bolaget varje dag motbevisar den nyliberala dogmen om att allt statligt är dåligt. Kanske handlar det också om att det finns pengar att tjäna, men det kan vi låta vara osagt.


Något som däremot blir kristallklart i debatten om Systembolaget är hur olika man kan se på det här med frihet. Jag hör ofta moderater prata vitt och brett om denna ståtliga frihet, men de pratar väldigt sällan om vem denna moderata frihet är till för. När man börjar skrapa lite på ytan visar det sig ofta att moderaternas frihet handlar om saker som att slippa hjälpa andra, rätten att sko sig på andra och möjligheten att köpa sprit precis när man vill. Det är såklart fritt fram att älska den typen av frihet, men för mig som socialdemokrat är det tydligt att detta är den starkes frihet på den svages bekostnad. Frihet utan solidaritet kan aldrig leda till ett helt fritt samhälle. Det kan bara leda till frihet för vissa grupper i samhället.


Systembolaget finns till just för att hjälpa de svaga i samhället. Det finns till för att göra det svårt för nyktra alkoholister att återfalla i missbruk när suget är som starkast. Det finns till för att göra livet lite, lite drägligare för alla de barn som växer upp i missbruksmiljö. Din frihet att dricka alkohol ska inte hindra någon annans frihet.


Anton Novak gör ett tappert försök att visa hur dåligt Systembolaget är som alkoholpolitiskt instrument, främst genom att ta till en starkt kritiserad ESO-rapport. Det påstås till exempel att alkoholkonsumtionen har ökat i tre decennier, vilket är en sanning med grov modifikation eftersom svenskarnas alkoholkonsumtion, enligt CAN, har minskat stadigt sedan peaken år 2004. Visst dricker vi mer än vi gjorde på 70- och 80-talet, men sedan dess har också Sveriges alkoholpolitik liberaliserats betydligt, inte minst genom Sveriges inträde i EU. Det är också så att denna ESO-rapport rekommenderar saker som obligatorisk alkoholskatt inom EU och obligatorisk varningstext på alkoholförpackningar, men de förslagen verkar Anton Novak ha missat.


Sammanfattningsvis är det ganska enkelt: De flesta av oss har inget problem med Systembolaget eftersom vi vet att det gör samhället lite bättre. De flesta av oss är nog också ganska trötta på moderata privatiseringsexperiment. Ni fick ha ert roliga med apoteken och skolsystemet, men nu är det nog dags att tänka ut något nytt. Så snälla moderater, låt demokratin få fortsätta råda. Låt Systembolaget få leva länge än.

Related Posts

See All

JiA-debatten 2021: Avlyssning utan brottsmisstanke

Av: Rebecka Rennéus Guthrie Hösten är här, och då även JiA-dagarna. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, och så är det även för oss jurister. Snart bjuder Juristen i Arbete in dig til

Lapidus med ny bok och filmatisering

DYSTOPISKT PARADIS FÅNGAR LÄSARNA: ”KUNNAT VARA NUTID” Av: Carl Johansson Då: juriststudent som råkade B:a en tenta i Europarätt, jobbade upp betygen, gjorde notarietjänstgöring på Sollentuna tingsrät

Comments


bottom of page