top of page

Köksmästeriet blir ett eget större utskott!

Köksmästeriet blir ett eget större utskott!


Den 7 februari 2023 beslutade JF:s fullmäktige att Köksmästeriet blir ett helt eget och större utskott för verksamhetsåret 2023/2024! Utskottet kommer bestå av tre tjänstemän som ansvarar för föreningens gastronomiska verksamhet. Det innebär att tjänstemännen, eller Köksmästarna, får utrymme att hitta på egna roliga och kreativa initiativ och evenemang, såsom brunchar eller pubkvällar. Köksmästarna får även möjlighet att samarbeta tillsammans med våra andra utskott för att tillsammans hitta på roliga idéer, som det mycket uppskattade konceptet Wine and Dine. Som Köksmästare har du vidare chansen att engagera aktiva jobbare.


Gillar du att vara kreativ, påhittig och laga mat? Sök då till Köksmästeriet!


Du kommer kunna söka en tjänstemannapost i Köksmästeriet när tjänstemannaposterna lyses i slutet av mars.


The Kitchen Committee is now its own larger committee!


On the 7th of February 2023 JF:s Governing Assembly decided to make the Kitchen Committee its very own and larger committee from business year 2023/2024! The committee will consist of three Union Officers with responsibility for the union's gastronomical activities. This means the Union Officers, or The Kitchen Masters as they are called, have the space to come up with their own fun and creative initiatives and events such as brunches or pub nights. The Kitchen Masters also have the opportunity to work together with the Unions other committees to create and implement fun ideas such as the very appreciated event Wine and Dine. As Kitchen Master you also have the chance to engage active members.


Do you like to be creative, innovative and cook? Then apply to the Kitchen Committee!


You will be able to apply for a position as Union Officer in the Kitchen Committee when all positions are made available at the end of March.Liknande inlägg

Visa alla

Valresultat Fullmäktige 2024/2025

Resultatet från Juridiska Föreningens val till fullmäktige 2024/2025 är här! Med 447 röstande har ett nytt fullmäktige utsetts. Ett stort tack till alla fantastiska kandidater och till Valnämnden för

Comments


bottom of page