top of page

Beslut av styrelsen avseende äskande ur verksamhetspotten

Den 23 november 2021 beslutade Juridiska Föreningens styrelse att godkänna ett äskande ur potten ”Verksamhetspotten” från Utbildningsutskottet. Se nedan för fullständig motivering.

Beslut-av-styrelsen-avseende-äskande-ur-verksamhetspotten-20211123-signerat
.pdf
Download PDF • 200KB

bottom of page