ÅSIKTSPROGRAM

Åsiktsprogrammet fastställs årligen av fullmäktige. I programmet fastställs JF:s åsikter i olika frågor, framförallt i utbildningsfrågor. De primära frågorna kallas för prioriterade och angelägna frågor.
JF logga.png