Kursombud

.
.
Kursombuden är utbildningsutskottets företrädare ute i föreläsningssalarna och dina representanter som student. Det ska som utgångspunkt finnas fyra kursombud per grundtermin på juristprogrammet, och två kursombud per masterprogram och år.
Vad gör ett kursombud?
Ett kursombuds främsta uppgift är att fånga upp sina medstudenters åsikter om terminen respektive masterprogrammet de läser. Dessa åsikter ska sedan framföras till aktuellt lärarlag, företrädesvis på en s.k. kurskonferens där representanter från lärarlaget, kursombuden samt en tjänsteman från utbildningsutskottet normalt deltar.
.
Kursombuden deltar också på de kursombudsmöten som hålls på JF ungefär en gång i månaden. Här rapporterar kursombuden in vad som skett på respektive termin. På mötena deltar JF:s styrelse och utbildningsutskott, och chans ges att bolla de ärenden ombuden handskas med för tillfället. Ibland bjuds också externa gäster från exempelvis universitetet, fakulteten eller andra organisationer in för att hålla kortare föredrag för ombuden om relevanta ämnen.
Vilka är kursombud?
T1

Emma Håkansson

Leandra Gashi

Fabian Vukic

T2

Wendela Muhola

Aileen Potter

Mi Holmqvist Åberg

William Löfgren

 T3

Linnea Jakobsson

Linnea Sitell

Maja Bodin

Jacob Eveson

 T4

Gustav Ramestad

Nils-Anton Ström

Isabel Maria González Södersten

T5

Yasmina Fathallah

Donart Topalli

Roman Szuter

Josephine Svensson

T6

Amila Zahirovic

Hanna Rosenqvist

Julia Odd

Jasmin Öykü Özdemir